1 KG giống, Cây giống Khoai Mì ruột Vàng dẻo Thái Lan. ( 3 tháng thu hoạch ). [10-12 HOM ]

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 88,270đ 103,790đ