(2 LƯỠI) Bộ 2 lưỡi dao Gillette Vector.

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.9
  • Lượt xem: 10324
  • 27,300đ 32,100đ