Card Màn Hình COLORFUL GeForce GT 730K 2G D3 V

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 1,264,900đ 1,487,300đ