Đầu thu mặt đất DVB-T2 TOPT2 (KTS-T2) - HỢP QUY VỚI BỘ TT&TT

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 290,290đ 341,330đ