Kẹp capo nhỏ guitar classic acoustic kim loại màu trắng Enzi lên tông hạ tông dùng cho mọi loại đàn ghita

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 23,660đ 27,820đ