Kính viễn thị đọc báo, tròng TR90, nhìn xa gần, gọng vuông bầu, thay đổi độ linh hoạt phù hợp góc nhìn 3 màu tím, đen

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.9
  • Lượt xem: 10324
  • 54,600đ 64,200đ