Set 6 Ống Khuếch Đại Âm Thanh 2SA1943/2SC5200 A1943+C5200 C5200 + 3 A1943)

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 55,327đ 65,055đ