Thảm nỉ trải sàn sự kiện, Thảm Nỉ Lót Sàn, Trải văn phòng loại đẹp độ dày 3mm - ( khổ ngang 2m )

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.9
  • Lượt xem: 10324
  • 9,100đ 10,700đ