Vỏ case máy tính Formula 6.1L A4 ITX chassis SFX power supply

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 4.8
  • Lượt xem: 10324
  • 2,502,500đ 2,942,500đ